Việc định giá hàng hóa công đôi khi gặp khó khăn do ảnh hưởng của sự thiên lệch giả thuyết, và thậm chí là do thiếu định giá trong lịch sử, nhưng các kỹ thuật đã được thiết lập để ước tính giá trị của những loại hàng hóa này. Định giá dự phòng và Sẵn sàng thanh toán là hai kỹ thuật lớn nhất để định giá hàng hóa công với Định giá dự phòng là kỹ thuật lớn nhất. Phương pháp Định giá Dự phòng được sử dụng để ước tính giá trị kinh tế của hàng hóa công và được sử dụng để ước tính cả giá trị sử dụng và giá trị không sử dụng. Ví dụ: phương pháp này có thể được sử dụng bởi một trường đại học muốn thêm một chương trình thể thao khác mới vào bộ môn thể thao của họ, chẳng hạn như một đội bóng đá của trường đại học. Phương pháp Định giá Dự phòng có thể giúp xác định xem việc thêm một chương trình bóng đá có khả thi hay không, xét về giá trị của chương trình bóng đá đại học đối với một trường đại học, sinh viên và các bên liên quan khác.

Ví dụ, giả sử Đại học Tây Florida (UWF), nằm ở Pensacola Florida, đã có mục tiêu bổ sung một đội bóng bầu dục vào bộ môn thể thao của mình và rằng UWF sẽ phân bổ chi phí để tài trợ cho đội bóng đá này trong 10 năm tiếp theo. năm bằng cách thêm $ 50 bổ sung cho tất cả sinh viên khi họ đăng ký vào học kỳ mùa thu. Tùy thuộc vào mục tiêu của UWF, khoản phí này có thể biến mất hoàn toàn trong vòng 10 năm và chỉ đơn giản là được tài trợ bởi doanh thu bán vé chung, doanh thu bán kỷ vật và có ronaldo de lima ronaldo de lima  thể là doanh thu từ TV, nếu chương trình thành công. Trước khi chương trình bóng đá thực sự được thành lập, bộ phận thể thao của UWF cần tìm hiểu xem các sinh viên thực sự nghĩ gì về ý tưởng này, chủ yếu là để xem liệu việc thêm một chương trình bóng đá có đáng giá hay không. Điều này có thể được hoàn thành tốt nhất bằng cách thực hiện một cuộc khảo sát đối với tập thể sinh viên UWF. Tất nhiên, sự thiên vị giả định cần được tính đến khi thực hiện các cuộc khảo sát này. Sự khác biệt đáng kể giữa câu trả lời cho các câu hỏi định giá thực và giả định thường được gọi là sai lệch giả thuyết. Nói cách khác, liệu sinh viên có thực sự ủng hộ việc trả thêm phí này nếu chương trình bóng đá không thành công về mặt chiến thắng? Các câu hỏi khảo sát có thể được hỏi như sau:

Bạn sẽ sẵn sàng trả bao nhiêu tiền học phí để có một chương trình bóng đá khác trong năm học 2012?

Để đảm bảo rằng cuộc khảo sát này tránh việc những người trả lời gợi lên sự thiên vị giả định, cuộc khảo sát nên được thực hiện trực tiếp, với các câu hỏi tiếp theo sau:

Bạn có trả thêm $ 50 để có thêm lợi ích khi có một chương trình bóng đá varsity cho học kỳ mùa thu 2012 không?